Pekáreň, huta či nanotechnológia?

Výrobné haly pre firmy všetkých druhov a veľkostí

Výrobné haly LLENTAB - piktogram

Je to jednoduché.
My staviame. Vy vyrábate.

Hala LLENTAB poskytuje ideálny priestor pre takmer akýkoľvek druh výroby. Konštrukcia je pripravená na jednoduchú integráciu nakladacích plošín, žeriavových dráh, technologických rozvodov a ďalších potrebných prvkov. V neposlednom rade je hala LLENTAB tiež perfektnou voľbou pre situácie, kedy sa pridávajú nové výrobné linky alebo sa mení dispozícia už existujúcej haly, halu je potrebné rozšíriť alebo pristaviť ďalšie poschodia, prípadne doplniť veľké posuvné dvere.

Typická priemyselná hala LLENTAB okrem ideálnych výrobných podmienok poskytuje aj skladovacie a kancelárske priestory, čím vytvára miesto pre ucelený pracovný proces. Interiér aj exteriér je možné prispôsobiť individuálne, bez straty účinnosti a výhod daného systému.

5
5

dobrých dôvodov pre
výrobné haly
LLENTAB

OPTIMALIZÁCIA KONŠTRUKCIE

V súčasnej dobe u nás pracuje viac ako 90 skúsených projektantov, ktorí sú pripravení optimalizovať konštrukčné riešenie vašej haly.

JEDNODUCHÉ ÚPRAVY

Hala LLENTAB má priamo vo svojej DNA možnosť úpravy. Oceľová konštrukcia LLENTAB je ako stavebnica Merkur, kde montáž pomocou skrutiek umožňuje výrazne jednoduchšie úpravy oproti iným typom konštrukcií.

PREVERENÉ ČASOM

Riešenie požadované pre váš konkrétny typ výrobnej haly bolo s veľkou pravdepodobnosťou už realizované v niektorom z našich dokončených projektov.

VIAC AKO 3 000 VÝROBNÝCH REFERENCIÍ

Radi vám sprostredkujeme kontakt s jedným alebo viacerými investormi, ktorí s nami už podobný projekt realizovali. Doteraz sme postavili výrobné haly s celkovou rozlohou viac ako 3 000 000 m2.

VYNIKAJÚCE PRED-/POPREDAJNÉ SLUŽBY

Naši klienti môžu profitovať z vysokej úrovne našich služieb pred aj po dokončení výstavby. Naše haly sú jednoducho viac ako oceľové haly – rozvíjajú obchodné vzťahy, ktoré vedú k dlhodobej spolupráci.

Moderný systém výrobných oceľových hál LLENTAB stojí na pevných historických základoch.

Úspešné príbehy majú často jednoduchý začiatok. Náročná prímorská klíma západného pobrežia Švédska si vyžadovala odolné skladové haly nielen pre poľnohospodársku techniku. V roku 1972 sa tejto výzvy chopil miestny podnikateľ Leif Lindblad a postupom času vytvoril odolné a efektívne riešenie – systém oceľových hál. A tak sa zrodil LLENTAB, ktorý sa postupne stal synonymom pre oceľové haly. Výrobné a priemyselné haly tvoria významnú časť realizovaných oceľových hál LLENTAB v Európe.

Predstavenie LLENTAB - staviame ocelové haly

Inteligentný, flexibilný a odolný systém výrobných hál s ohľadom na životné prostredie.

Princíp udržateľnosti máme vo svojej DNA už od samotného vzniku spoločnosti. Systematicky sa usilujeme o trvalú udržateľnosť v celom procese – od samotného projektovania cez výrobu až po samotnú montáž výrobných hál.

Udržateľnosť pre nás neznamená len to, že výrobná hala je z ocele, ktorú je možné recyklovať na 100 %. Konštrukcia LLENTAB je navrhnutá premyslene, vďaka čomu sa na jej výrobu spotrebuje až o 20 % menej ocele oproti iným oceľovým rámom.

Prečítajte si viac o našom úsilí minimalizovať dopad celého procesu výstavby výrobných hál na životné prostredie.

Na Slovensku a v Čechách máme viac ako:

3000000+
m2 výrobných plôch v SR a ČR
50+
rokov skúseností na európskom trhu
30+
vlastných projektantov v  SR a ČR
700+
dokončených výrobných hál v  SR a ČR

Vyhľadajte si vo vašom okolí referencie výrobných a priemyselných hál LLENTAB podobné vášmu zámeru.

V prípade záujmu vám radi sprostredkujeme návštevu vybranej výrobnej haly.

Výroba komponentov hál LLENTAB

Výroba komponent budov LLENTAB

Výrobná hala pre ŠVEC GROUP

Video z výstavby výrobnej haly pre ŠVEC Group Vráble

Systém výrobných oceľových hál LLENTAB

Oceľové konštrukcie LLENTAB pre výrobné haly sú zoskrutkované z prvkov vyrábaných zo za studena ohýbaných profilov. Profily sú vyrábané kontinuálnym rolovaním, alebo ohýbaním na ohraňovacích lisoch. Prvky sú vyrábané zo žiarovo zinkovaných oceľových zvitkov z vysokopevnostnej ocele. Jednotlivé kusy sú spájané skrutkami triedy 8.8 (obvykle s priemerom M12 alebo M16).

Všetky profily vyrábame z vysokopevnostnej ocele. Profily s hrúbkou materiálu 1,5 až 7 mm sa vyrábajú zo zvitkov pozinkovanej ocele. Za studena tvarované pozinkované profily zaručujú dlhodobú kvalitu a nízku spotrebu ocele. Profily s hrúbkou do 2 mm sú chránené vrstvou zinku Z275 (275 g/m2). Od 2,5 mm je štandardné zinkovanie Z450 (450 g/m2).

Základné tvary profilov LLENTAB sú Z-profily (na väznice a stenové nosníky), C-profily (na stĺpy, priehrady a časti rámov), H-profily (na hornú a spodnú pásnicu priehradovej konštrukcie). Vo všetkých profiloch sú už pri výrobe vyrazené montážne otvory.

Schéma výrobnej haly LLENTAB s opláštením pre zvýšenie požárnej odolnosti

Konštrukcie sú riešené ako rámy s priehradovými väzníkmi určujúcimi tvar strechy.

Stĺpy pre výrobné haly sú navrhované ako členené prvky s rámovými spojkami, alebo ako priehradové stĺpy.

Priehradové väzníky pre výrobné haly sú zostavené z C-profilov a H-profilov. Staticky sú rámy uvažované ako dvojkĺbové, prípadne ako votknuté rámy. Rám môže byť tvorený kĺbovo uloženými strešnými väzníkmi na votknutých stĺpoch.

Všetky konštrukcie pre výrobné haly sú navrhované podľa konkrétnych požiadaviek klienta (rozmery, opláštenie, zaťaženie, výplň otvorov, …).

LLENTAB využíva modulárny systém pôdorysných rozmerov s krokom 300 mm. Tento krok má vplyv na nadväznosť sekundárnych konštrukcií, príslušenstvo a na štandardné detaily.

Sme schopní úplne vyhovieť individuálnym požiadavkám klienta.

Optimálne rozmiestnenie rámov a návrh konštrukcie výrobnej haly už pri prvom návrhu zohľadňujú zaťaženie s nadväznosťou na typ opláštenia a špecifické požiadavky na konštrukciu haly.

V technickom oddelení spoločnosti LLENTAB vám radi zadarmo pripravíme základné výkresy konštrukcie pre ďalšie spracovanie projektovej dokumentácie.

Na našom hlavnom webe www.llentab.sk nájdete ďalšie technické informácie o systéme hál LLENTAB, vrátane možnosti ich stiahnutia v PDF.

Každý projekt výrobnej haly starostlivo posudzujeme a optimalizujeme konštrukčné riešenie, aby vyhovovalo vašim potrebám.

Dlhoročná odolnosť výrobných hál – vyrábame zo zvitkov žiarovo pozinkovanej ocele – kontinuálne žiarové zinkovanie.

Nie je výrobná hala ako výrobná hala, rovnako ako nie je zinkovanie ako zinkovanie. Profily a konštrukcie zinkované formou kontinuálneho žiarového zinkovania majú výrazne lepšie vlastnosti ako galvanizovane zinkované.

Žiarovým zinkovaním je pozinkovaný celý povrch rovnomerne. Aj v oblasti žiarového zinkovania však nájdete rozdiely. Pri bežnom žiarovom zinkovaní ponorom dochádza k čiastočnému nataveniu ocele zinkom, čím vzniká krehká intermetalická fáza. Preto LLENTAB pri výrobe profilov a opláštenia používa oceľové zvitky s ochrannou vrstvou zinku nanášanou veľmi kvalitnou technológiou kontinuálneho zinkovania. Pri tejto technológii kontinuálneho zinkovania krehká intermetalická fáza ocele a zinku nevzniká. Vďaka tomu pozinkovanie nepraská, čím je zaručená dlhodobá vysoká odolnosť profilov a konštrukcií proti korózii.

Osvetlenie a svetelná hygiena

Presvetlenie, osvetlenie a svetelná hygiena vo výrobných halách LLENTAB

Existuje veľa možností osvetlenia výrobných hál. Na otázku, koľko denného svetla a v akej intenzite človek potrebuje, neexistuje univerzálna odpoveď.

Aké osvetlenie je potrebné pre zabezpečenie zrakového komfortu v budovách? Projektanti hľadajú riešenia v súčasnej legislatíve.

Pri projektovaní osvetlenia je vhodné využívať aj poznatky z chronobiológie, ktorá sa zaoberá biorytmami.

Je samozrejmosťou, že vo výrobe sa vyskytujú situácie, kedy je jedinečné denné svetlo nenahraditeľné.

Technologické lávky a rozvody

Technologické lávky a rozvody konštrukciami LLENTAB

Okrem nosných konštrukcií dodáva LLENTAB niekoľko profilov určených pre jednotlivé typy sekundárnych konštrukcií. Všetky žiarovo zinkované profily tvaru „Z“, „C“ a „H“ sú jednoducho kombinovateľné so všetkými typmi nosných konštrukcií (železobetónovými, oceľovými a drevenými).

Profily sú určené prevažne na realizáciu strešného opláštenia, výmenu svetlíkov, odvodov dymu a tepla, vzduchotechnických jednotiek a rozvodov. Na stenových plášťoch sa profily využívajú ako ich podporné konštrukcie, rámy okien, vrát a dverí, prípadne ako ochranné konštrukcie v úrovniach podlahy. Vďaka svojmu modulovému usporiadaniu sa profily často používajú na konštrukciu technologických mostov, trás a podporných konštrukcií pre rozvod médií.

Bezplatná technická podpora

Technická podpora LLENTAB

Rozhodli sme sa podeliť sa o naše skúsenosti a poskytnúť technickú podporu pre projekčné a architektonické kancelárie a projektantov.

Odborným garantom podpory je Ing. Dušan Bernaťák, vedúci oddelenia projekcie a technický riaditeľ slovenskej pobočky LLENTAB.

Podpora je určená projektantom a architektom bez rozdielu zamerania a typu hál.

Záujemcom z radov projektantov poskytneme konzultácie a výstupy, potrebné informácie a podklady zadarmo a nezáväzne.

Máme pre vás viac!

Nezáleží, či ste priamy zadávateľ, generálny dodávateľ alebo architekt – máme pre vás viac ako oceľové haly.

Praktické rady pre projektovanie a výber dodávateľa výrobných hál

Sme skúsení špecialisti v oblasti výrobných hál