Výrobná hala - zvody, a iné vonkajšie prvky na montovanej hale

Staviame výrobné haly

Jeden zodpovedný dodávateľ od projekcie cez výrobu až po montáž

Atypické riešenia podľa požiadaviek klienta - montované haly

Viac ako 300 dokončených výrobných hál na Slovensku a v Čechách

Viac ako 300 000 m2 postavených výrobných plôch

výrobná hala
Silná stabilná spoločnosť

so spoľahlivým servisom a zázemím

Staviame výrobné haly 2021-06-23T19:37:54+00:00

Unikátny systém výrobných oceľových hál preverený časom

Výrobné haly sú jedným z hlavných spôsobov využitia systému montovaných oceľových hál LLENTAB. Postavili sme v SR a ČR viac ako 1000 hál, z toho viac ako 300 sú výrobné haly. Klienti LLENTAB sú z mnoho odborov – pekárne, spracovatelia dreva, servisné strediská, obrábacie závody, mraziarne, tlačiarne a ďalšie priemyselné odbory.

Systém montovaných oceľových hál LLENTAB je pripravený na všetky špecifické požiadavky, ako napr. žeriavová dráha, veľké posuvné vráta, niekoľko poschodí, administratívna vstavba. Častým prípadom je prepojenie výroby so skladom, ak nie je samostatná skladová hala.

V slovenských a českých referenciách LLENTAB sú výrobné haly od miekoľko sto m2 po 338 metrov dlhú výrobnú halu PCE v Klášterci nad Ohří, so zastavanou plochou viac ako 15.000 m2.

Príklady využitia výrobných hál

  • priemyselné výrobné haly

  • pekárne, mraziarenske haly

  • spracovanie dreva a stavebných materiálov

  • budovy tlačiarní a servisných stredísk

  • haly na výrobu nábytku

Haly z iných odborov
286568
m2 plochy výrobných hál v SR a ČR
49
rokov skúseností na trhu (25 let v SR a ČR)
338m
najdlhšia hala
10000
dokončených hal (viac ako 1 000 v SR a ČR)

Prečo na výrobnú halu zvoliť systém montovaných oceľových hál LLENTAB?

Spoločnosť LLENTAB ako jediná na slovenskom a českom trhu má pod kontrolou celý proces dodávky administratívnych hál od prvopočiatku prenesenia predstavy klienta na papier cez výrobu až po dokončenie montáže hál. Týmto Vám garantuje kvalitu na každom stupni dodávky. Konkrétne sa jedná o prvý kontakt s obchodným zástupcom, ktorý je pridelený podľa regiónu klienta. Následne projekcia a nadväzujúca výroba vo švédskom Kungshamne. Samozrejmosťou je stavba haly prebiehajúca opäť pod vedením certifikovaných technikov.

Korene systému priehradových väzníkov LLENTAB siahajú do mesta Kungshamn, ktoré sa nachádza v kraji Bohuslän na západnom pobreží Švédska. Miestne podnebie utváralo a formovalo LLENTAB už od založenia v roku 1972. Slnko tu svieti silno a často. Ak však dôjde k zmene, je to zmena dramatická. Nielen, že leje ako z krhly, ale dážď vás bičuje zo všetkých strán. Pridajte si slanú vodu a je jasné, že podnebie vytvorilo podmienky, ktorým sa LLENTAB jednoducho musel postaviť čelom.

Od svojho založenia v roku 1972 spoločnosť LLENTAB už zrealizovala viac ako 10 000 oceľových montovaných hál vo Švédsku, Nórsku, Dánsku, Poľsku, Nemecku, na Ukrajine, v Českej republike a na Slovensku. Z toho bolo viac ako 1 000 projektov realizovaných na Slovensku a v Českej republike.

Haly LLENTAB je možné rozšíriť, zmeniť dispozície, poprípade zmeniť využitie.Konštrukcia haly môže byť stavaná v niekoľkých oddelených etapách a byť tak prispôsobená aktuálnym podmienkam a potrebám. Napr. hala s neizolovaným opláštením môže byť neskôr izolovaná, alebo môže byť dodatočne rozšírená o ďalšiu plochu pristavením ďalších modulov, prípadne môže byť dodatočne rozdelená podľa potreby. Haly LLENTAB je možné aj demontovať a opäť zmontovať na inom mieste.

Sieť regionálnych pobočiek spoločnosti LLENTAB je navrhnutá tak, aby spoločnosť bola schopná efektívne dodať oceľové haly po celom Slovensku. Okrem centrály v Bratislave má LLENTAB svoje regionálne zastúpenie v Poprade.

Ide napríklad o znalosť koróznej agresivity prostredia v závislosti na poľnohospodárskej činnosti, nebezpečenstvo zaťaženia snehom a veterné podmienky podľa miesta výstavby, energetickú náročnosť atď.

Od roku 1972 LLENTAB dokončil viac ako 10 000 hál, aktuálne zamestnáva viac ako 400 zamestnancov a pôsobí na 8 trhoch v Európe.

Naše produkty využívajú oceľ, prirodzený zdroj získavaný z prírody ako železná ruda. Používanie ocele v stavebníctve predstavuje efektívne využívanie zdrojov zeme, pretože oceľ je možné používať opakovane a recyklovať. Oceľové stavby predstavujú stavebný systém, ktorý je možno najlepšie prispôsobený životnému prostrediu. Žiadny iný stavebný materiál neposkytuje tak vysoký stupeň recyklovateľnosti bez obsahu škodlivých látok a uvoľňovania plynov. Naviac má schopnosť predchádzať škodám spôsobeným vlhkosťou, pričom spĺňa radu technických a funkčných požiadaviek.

V prípade demolácie oceľovej haly je možné získanú oceľ recyklovať roztavením v oceliarni a následne znovu použiť pri výrobe novej ocele. Zber ocele na recykláciu je perfektne organizovaný a veľká časť vyrobenej ocele pochádza z odpadovej ocele. Tým sa znižuje dopad na životné prostredie. Dvadsať percent ocele, ktorú nakupujeme, prešlo recykláciou.

Výhody oceľových hál LLENTAB

LLENTAB ocelové haly
  • 286 568 m2 plochy výrobných hál v SR a ČR

  • 44 rokov skúseností (v SR a ČR 20 rokov)

  • najdlhšia hala  338 m

  • 10 000 dokončených hál (viac ako 1 000 v SR a ČR)

Video z výroby hál LLENTAB

Výroba montovaných hál LLENTAB

Miesto, kde vznikajú LLENTAB haly

Miesto, kde vznikajú LLENTAB haly

Ukážka výstavby skladu hnojív

Výstavba skladu hnojiv

viac videí LLENTAB

Referencie na výrobné haly

Mapa referencií výrobných hál LLENTAB Slovakia

 

Referencie

Vyjadrenia zákazníkov

Výrobní a skladovací hala BIOMAC

Výstavba výrobní a skladovací haly s firmou LLENTAB, spol. s r.o. byla našim prvotním projektem. Celá

stavba probíhala od podpisu smlouvy až po samotné předání absolutně bez problémů, dodavatel splnil veškeré termíny a není tak výtek k jejich dílu.

Vzhledem k datu výstavby je třeba připomenout i pomoc s projekcí a dodávkou materiálu dodatečných přístavků haly a technologických kotvení neobsažených v kupní smlouvě.

Po dlouhé době opět jeden z mála seriózních partnerů na trhu.

Ještě jednou díky a těšíme se na další brzkou spolupráci při výstavbě skladových hal.

Ing. Jakub Černý, vývojové oddělení, BIOMAC, Projekt CZ686

Výstavba nového firemního areálu – výrobní a skladové haly

Pro výstavbu nového areálu firmy BANES jsme si vybrali z 5 potencionálních dodavatelů firmu LLENTAB. Líbila se nám nabízená cena i technické řešení haly. Po dokončení všech etap výstavby mohu říci, že jsme si vybrali dobře. Jsme spokojeni s kvalitou i s dodržením dohodnutých termínů výstavby.

Ing. Pavel Baloun, jednatel,
Banes s.r.o.
, Projekt CZ0662

Hala na výrobu reproduktorů a administrativní zázemí

Při výstavbě výrobní haly na výrobu reproduktorů v Lešné postupovali pracovníci LLENTABu naprosto profesionálně. Krátkost termínu výstavby nebyla této společnosti na překážku. Technická řešení změn při výstavbě haly byla ze strany techniků i organizačních pracovníků řešena s vysokou invencí a profesionalitou. Rovněž je nutno vyzvednout operativnost a vstřícný přístup, bez dopadu na kvalitu výstavby.

Přestože firma LLENTAB byla z našeho pohledu investora pouze subdodavatelem, přímá spolupráce byla na vysoké úrovni. Z těchto pohledů můžeme tuto společnost jen doporučit.

Antonín Patka, ředitel Sonavox
Ing. Jan Macháč, zástupce investora při výstavbě
, Projekt CZ0418

3 haly pro Beton Brož Nový Bydžov

Se společností LLENTAB jsme již postavili několik hal pro naše provozy v Otnici a Novém Bydžově. U všech zrealizovaných projektů jsme se setkali se seriózním, profesionálním a zodpovědným přístupem na všech úrovních spolupráce. LLENTAB vždy dodržel veškeré písemné i ústní závazky, což je pro nás jako pro investora důležitým aspektem úspěšné a dlouhodobé spolupráce. V případě potřeby rozšíření výrobních a skladovacích ploch opět LLENTAB s důvěrou oslovíme.

Ing. Jožka Kmoníček, investiční a správní ředitel Beton Brož Nový Bydžov, Projekt CZ0569

S LLENTAB stavíme opakovaně

Při našem záměru výstavby nové výrobní haly jsme se na firmu Llentab obrátili po dobrých zkušenostech z minulosti, kdy nám LLENTAB budoval skladovou halu v pronajatém areálu.

Při  výběru dodavatele ocelové haly v r. 2014 jsme samozřejmě zohlednili i cenu a nabízené provedení.

Velmi jsme ocenili vstřícnost dodavatele vypracovat v průběhu přípravy stavby několik dost odlišných variant nabídek tak, jak se dynamicky vyvíjely naše potřeby a hlavně ochotu realizovat různé změny a úpravy ve fázi výstavby.

Jednotlivé etapy stavby ze strany Llentab proběhly v dohodnutých termínech a dobré kvalitě, takže Llentab můžeme jistě doporučit jako dobrého partnera a obrátili jsme se na něj i s poptávkou na další zamýšlené stavby.

Ing. Jiři Mach, Gali Optik, s.r.o., Projekt CZ0597

Výrobní a skladové haly HAUK

S firmou LLENTAB firma HAUK zahájila spolupráci v roce 2011 a od této doby již došlo k úspěšné realizaci celkem 3 výrobních hal a řadu skladovacích přístřešků.

Haly byly postaveny v domluvených termínech, v požadované kvalitě a sjednané ceně. Ocenili jsme variabilitu celého systému, kde lze snadno na konstrukční prvky připevňovat energo rozvody a především rychlost montáže, která je vzhledem k neustálému rozšiřování našeho výrobního programu žádoucí.

Výrobní hala STANSTEAD

Se společností LLENTAB jsme spolupracovali v rámci stavby multifunkčního technologického parku v Milovicích (Areál Topolová) v roce 2014. Po obchodní stránce s námi za společnost jednal pan Staňura. Cenový rámec projektu byl dodržen, z hlediska časového došlo k mírnému zpoždění dohodnutých termínů. Vzhledem k nedostatečné komunikaci s projektantem vznikly chyby v samotné projektové přípravě. Během stavby se objevily dílčí problémy s kvalitou, týkající se např. nepřesného barevného provedení (modré pruhy kolem oken byly dodatečně řešeny modrými kovovými pláty) či usazení oken.

Pozitivně hodnotíme jednání pana Suchého, vedoucího stavby – slušné a seriózní vystupování, zodpovědný přístup a v neposlední řadě ochota řešit vzniklé komplikace.

Celkově jsme byli s realizací stavby ocelové haly spokojeni. Pokud budeme v budoucnosti zamýšlet výstavbu dalšího objektu, rádi společnost LLENTAB znovu oslovíme.

Ing. Otakar Klugar, Stanstead Investements, a.s., Projekt CZ0488

 

Vyjadrenia zákazníkov

Aktuálne rozostavané haly

Mapa aktuálne prebiehajúcich staveb LLENTAB

V mape sú prebiehajúce stavby vyznačené červenou a nedávno dokončené haly zelenou.

Podrobnosti na mapy.google.cz

Plánujete výrobnú, či inú halu? Ako Vám môžeme pomôcť?

Meno:*

Priezvisko:*

Firma:

Vaša otázka / Váš dopyt:*

Email:*

Telefón:

Okres výstavby:*

Zastavaná plocha:

Napíšte nám, čo pre Vás môžeme urobiť. Spýtajte sa, čo Vás zaujíma.

Stačí vyplniť políčka označené hviezdičkou.

Ak vyplníte aj miesto výstavby, skontaktuje Vás pracovník LLENTAB priamo pre Váš región, ktorý bude zodpovedný za komunikáciu s Vami od ponuky po kolaudáciu.

Ďakujeme, LLENTAB

LLENTAB partneri

slovenská sporiteľna, partner pri stavbe haly
RAMIRENT

Naši partneri sú pripravení klientom LLENTAB v prípade potreby poskytnúť výhodnejšie podmienky a tým zľahčiť projekt už vo fáze prípravy.

Mapa LLENTAB pobočiek a kontaktných osôb podľa regiónov

LLENTAB BratislavaLLENTAB PopradMiroslav BehinaRadovan JanočkoMapa pobočiek LLENTAB

LLENTAB Slovakia spol. s r.o.
Hraničná 18
821 05 Bratislava

Email: info@llentab.sk
Tel.: +421 2 536 30 331
Tel.: +421 911 322 073

Pobočka Poprad
Karpatská 3256/15
058 01 Poprad

Email: info@llentab.sk
Tel.: +421 52 431 3787
Tel.: +421 911 322 072

Miroslav Behina
miroslav.behina@llentab.sk

Bratislava, Malacky, Pezinok, Senec, Bánovce nad Bebravou, Banská Štiavnica, Bytča, Čadca, Detva, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Ilava, Komárno, Krupina, Kysucké Nové Mesto, Levice, Myjava, Nitra, Nové Mesto nad Váhom, Nové Zámky, Partizánske, Piešťany, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov, Šaľa, Senica, Skalica, Topoľčany, Trenčín, Trnava, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Žilina, Zlaté Moravce, Zvolen

Radovan Janočko
radovan.janocko@llentab.sk

Bardejov, Dolný Kubín, Gelnica, Humenné, Kežmarok, Košice, Levoča, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Martin, Medzilaborce, Michalovce, Námestovo, Poltár, Poprad, Prešov, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Ružomberok, Sabinov, Snina, Sobrance, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Trebišov, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou, Banská Bystrica, Brezno